ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

στις 22 Ιανουαρίου 2018

Ενημερώνουμε όλους τους επαγγελματίες του Δήμου μας ότι όσοι επιθυμούν την ενοικίαση κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2018 - 2019, μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο Εσόδων του Δήμου και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την 02/02/18 ημέρα Παρασκευή.

Όσοι επιθυμούν την ενοικίαση κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρόμιο) για το έτος 2018, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την 16/02/18 ημέρα Παρασκευή.