ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

στις 08 Νοεμβρίου 2017

Ο Δήμος Λέρου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες ότι έχουν προθεσμία να ενταχθούν στο νέο νόμο ρύθμισης οφειλών προς τους δήμους έως τις 30 Νοεμβρίου, με διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων και δυνατότητα εξόφλησης έως 100 δόσεις.

Στο Νόμο 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α'/31-7-2017) και συγκεκριμένα στο άρθρο 52, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να ρυθμίσουν πάσης φύσεως οφειλές τους, ληξιπρόθεσμες ή ακόμη και αυτές που βεβαιώθηκαν μέχρι 31 Σεπτεμβρίου απαλλάσσοντάς τους από προσαυξήσεις και πρόστιμα ανάλογα με τον αριθμό δόσεων που θα επιλέξουν.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου.