ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

στις 18 Οκτωβρίου 2017

Στο πλαίσιο της πληροφόρησης και διασύνδεσης των πολιτών με προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο, θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλους τους συμπολίτες μας αναφορικά με την υπ΄αριθμόν 50/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, με την οποία ιδρύεται παράρτημα του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου και στην Περιφερειακή μας Ενότητα.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών μας, σε συνάρτηση με την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση προς την Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
3. Φωτοτυπία ταυτότητας
4. Ε1, εκκαθαριστικό έτους και Ε9 για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας που ζει στην ίδια οικογένεια
5. Πιστοποιητικό αναπηρίας, εφόσον συντρέχει περίπτωση για κάποιο μέλος της οικογένειας
6. Αποδεικτικό στοιχείο για τη μηνιαία πληρωμή δόσεων δανείου ή μισθωτήριο συμβόλαιο για ενοίκιο, ποσό το οποίο αφαιρείται από τον υπολογισμό του συνολικού εισοδήματος
7. Για τους αλλοδαπούς, βεβαίωση από την αντίστοιχη ΔΟΥ της χώρας τους για εισοδήματα και ακίνητη περιουσία αλλοδαπής.

Από τον υπολογισμό του εισοδήματος αφαιρείται το ενοίκιο της κύριας κατοικίας, της κατοικίας των φοιτητών τη οικογένειας. Κριτήριο ένταξης είναι το ετήσιο πραγματικό και όχι το τεκμαρτό εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας.

Τα οικονομικά κριτήρια ένταξης καθορίζονται ως εξής:

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΜΕΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ Η ΤΡΙΤΕΚΝΗ Η ΠΟΛΥΤΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

1 ΑΤΟΜΟ 6.000 9.600
2 ΑΤΟΜΑ 7.800 11.400
3 ΑΤΟΜΑ 9.600 13.200
4 ΑΤΟΜΑ 11.400 15.000
5 ΑΤΟΜΑ 13.200 16.800
6 ΑΤΟΜΑ 15.000 18.600
7 ΑΤΟΜΑ 16.800 20.400
8 ΑΤΟΜΑ 18.600 22.200
9+ ΑΤΟΜΑ 20.400 24.000

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του, θα διανέμονται δωρεάν τουλάχιστον μια φορά το μήνα, τρόφιμα και άλλα είδη οπωροπαντοπωλείου, απαραίτητα σε κάθε νοικοκυριό, σε οικογένειες ή μεμονωμένα άτομα, που αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη στήριξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε αυτοπροσώπως στο Κέντρο Κοινότητας ή τηλεφωνικώς στο 2247023130 στην κοινωνική λειτουργό Ευαγγέλου Βάσω.