ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

στις 27 Σεπτεμβρίου 2017

Εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους επαγγελματίες του νησιού πως η αφισοκόλληση σε δένδρα αλλά και κολόνες φωτισμού είναι παράνομη και επισύρει επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2946/2001.

Υπάρχουν ειδικά πλαίσια που έχει τοποθετήσει ο Δήμος μας σε διάφορα σημεία του νησιού για αφισοκολλήσεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Κόλιας Μιχαήλ