ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

στις 17 Ιουλίου 2017

Από το γραφείο δημάρχου ανακοινώνεται πως το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει εκδώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS».
Για το νησί μας προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις:

 • 1 Επιδημιολόγος Πεδίου,
 • 1 Επισκέπτης Υγείας,
 • 2 Ιατροί ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής,
 • 2 ιατροί ειδικότητας Παιδιατρικής,
 • 2 ιατροί ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας,
 • 11 Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ ελλείψει των 8 από αυτούς θα καλυφθούν από ΔΕ Νοσηλευτές,
 • 2 ΤΕ Μαίες,
 • 7 ΠΕ Ψυχολόγοι,
 • 11 Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές,
 • 3 Διασώστες/ πλήρωμα ασθενοφόρου,
 • 10 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί,
 • 6 Ιατροί γενικής ιατρικής ή παθολογίας ή παιδιατρικής ή ψυχιατρικής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ.