ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ

στις 27 Ιουνίου 2017

Μετά από παράπονα και καταγγελίες συμπολιτών μας σχετικά με το πρόγραμμα διακανονισμών οφειλών προς τη ΔΕΗ (αδυναμία επικοινωνίας με τα κεντρικά Γραφεία της ΔΕΗ), ο Δήμαρχος Λέρου με σχετική παρέμβασή του στον Διευθυντή Καταστήματος ΔΕΗ Ρόδου, προχώρησε στην επίλυση του προβλήματος, που θα δώσει ανάσα σε δεκάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις της Λέρου τα οποία επλήγησαν από την κρίση.

Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας που διατηρούν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΔΕΗ:

  • Με το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ»
  • καθώς και με το έντυπο όπου αναγράφεται ο τρόπος και τα στοιχεία αποστολής – επικοινωνίας με το Κατάστημα ΔΕΗ Κω (τα έντυπα επισυνάπτονται), μπορούν να προβούν σε διακανονισμό.

Το πρώτο από τα δύο έντυπα, θα πρέπει να συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να αποσταλεί μέσω FAX στο Κατάστημα ΔΕΗ Κω (τα στοιχεία αποστολής φαίνονται στο δεύτερο έντυπο), βάσει του οποίου θα αιτείται Διακανονισμός της οφειλής του μετά από υλοποίηση αποκοπής λόγω χρέους.

Στην συνέχεια το Κατάστημα Κω θα επικοινωνεί με τον πελάτη για την διευθέτηση και ολοκλήρωση  της διαδικασίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση, όπως αναφέρεται  και στα επισυναπτόμενα έγγραφα, η αναγραφή τηλεφώνου επικοινωνίας στην αίτησή του (σταθερού και κινητού), καθώς και η αποστολή φωτοαντίγραφου Δελτίου Ταυτότητας και  αποδεικτικού ΑΦΜ του πελάτη.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, ή διευκόλυνση της παραπάνω διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Δημάρχου, Κα Ευαγγέλου Βάσω, στο τηλ. 2247360200.