ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ

στις 03 Ιουνίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε όλους τους επαγγελματίες του Δήμου μας ότι όσοι επιθυμούν την ενοικίαση κοινόχρηστου χώρου  για το έτος 2020, μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο Εσόδων του Δήμου και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 12/06/20 ημέρα Παρασκευή, συνοδευόμενες από τα εξής δικαιολογητικά:

1/ φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος σε ισχύ ή αντίστοιχη εκτύπωση των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων της ψηφιακής πλατφόρμας.

2/ Δημοτική Ενημερότητα.

3/ Μία πρόσφατη Απόδειξη Ταμειακής μηχανής.

4/ Σχεδιάγραμμα μηχανικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή