ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑPHOTO GALLERYΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣOI ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

greek  english  italian  russian  chinese

Νέα - Ανακοινώσεις
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [11-04-2017]
Δημοσιεύτηκε 7 Απριλίου, 2017 από admin

Σας καλώ στις 11 Απριλίου 2017 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

1. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.

2. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.

3. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση της 4ης εντολής πληρωμής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης και ελέγχου ποιότητας και διανομής πόσιμου νερού Δήμου Λέρου».

4. Α) Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων, ποτών & γάλακτος για το Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου για το έτος 2017-2018», Β) Έγκριση της με αριθ. 14/2017 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, ποτών & γάλακτος για το Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου για το έτος 2017-2018» προϋπολογισμού 45.867,34 ευρώ και Γ) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων, ποτών & γάλακτος για το Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου για το έτος 2017-2018».

5. Α) Έγκριση της με αριθ. 13/2017 μελέτης με τίτλο «Ενιαία προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου & Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου για το έτος 2017-2018» προϋπολογισμού 104.237,50 ευρώ και

Β) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ για το έτος 2017-2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ