ΛΕΡΟΣ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υποδομές της Λέρου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για τις υποδομές του νησιού

OΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΛΕΡΟ

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΓΑΠΟΥΝ

ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΥΚΡΑΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ

ΤΟ ΝΗΣΙ
ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ!

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [25-09-2017]

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Σας καλώ στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

1. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.

2. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.

3. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση της 3ης εντολής πληρωμής του έργου «Συντηρήσεις-επισκευές σχολικών κτιρίων» Δήμου Λέρου.

Περισσοτερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αριθμ. Πρωτ 4180/15-09-17

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

την με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος, επιλογή αναδόχου για την προμήθεια:

YΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ Προϋπολογισμού 45.113,66 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 17%)

Περισσοτερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΡΟΥ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου, που εδρεύει στο Δήμο Λέρου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Περισσοτερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΟΠΑΙΣΑΠ

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Η Πρόεδρος του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π Λέρου, ανακοινώνει ότι την εικοστή (20) του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων στα γραφεία του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.ΑΠ. Λέρου στο Λακκί, για την πρόσληψη και σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων δύο (2) ατόμων ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ για τον Παιδικό Σταθμό Λέρου, διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 31/08/2018 (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος).

Περισσοτερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Για να διαβάσετε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 πατήστε ΕΔΩ

Περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Δήμαρχος Λέρου, προκηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος, επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ και εφόσον κριθεί ότι η προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 22.518,23 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(17%).

Περισσότερα...