Αντιδήμάρχος Λέρου

Βιογραφικό Σοροκάκη Ιωάννη, Αντιδημάρχου Λέρου