Δήμαρχος Λέρου

Βιογραφικό Κόλια Μιχαήλ, Δημάρχου Λέρου