Εκτύπωση

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [27-8-2019]

στις 23 Αυγούστου 2019

Σας καλώ στις 27 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Τροποποίηση της εισήγησης για την σύνταξη 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019.
  2. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:4878/22-08-2019 Πρακτικού για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, ποτών & λοιπών ειδών παντοπωλείου για εκδηλώσεις του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου 2019».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ