Εκτύπωση

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [02-05-2017]

στις 28 Απριλίου 2017

Σας καλώ στις 2 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ