Εκτύπωση

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [20-4-2019]

στις 16 Απριλίου 2019

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 20η Απριλίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

 1. Λήψη απόφασης για αγορά οικοπέδων.
 2. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019.
 3. Έγκριση αναμόρφωσης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Λέρου, έτους 2019.
 4. Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου, αναφορικά με την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
 5. Έγκριση της με αριθ. 14/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου με θέμα, « Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας της 1ης Αναμόρφωσης οικονομικού έτος 2019».
 6. Οικονομική επιχορήγηση Δήμου Λέρου, προς το Δημοτικό Οργανισμό Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.) Λέρου.
 7. Έγκριση της με αριθ. 26/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα, «Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας της 1ης Αναμόρφωσης οικ. Έτους 2019 του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ.».
 8. Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου, αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις απογραφής έναρξης, με ημερομηνία 17-11-2017.
 9. Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου, αναφορικά με τον απολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2017.
 10. Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου, αναφορικά με τον απολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018.
 11. Λήψη απόφασης για: α) καθορισμό τιμών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019 και β), καθορισμό και παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019.
 12. Επιβολή τέλους, επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, για το έτος 2020.
 13. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης.
 14. Επαναπροσδιορισμός ορίων ιστορικού τόπου Αγίας Μαρίνας.
 15. Υποβολή αιτήματος για χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής δηλώσεων, στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 16. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λέρου και υποβολή πρότασης με τίτλο, «Προμήθεια Συστημάτων Υπόγειας Αποθήκευσης Απορριμμάτων για την Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων», στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018» , Γ’ Πρόσκληση - Νοέμβριος 2018, του «Πράσινου Ταμείου ΝΠΔΔ», του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
 17. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λέρου και υποβολή πρότασης με τίτλο, «Αναπαλαίωση διατηρητέου δημοτικού κτιρίου έναντι Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018» , Γ’ Πρόσκληση - Νοέμβριος 2018, του «Πράσινου Ταμείου ΝΠΔΔ», του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
 18. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο, «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Παντέλι Λέρου».
 19. Γνωμοδότηση αναφορικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, που αφορά την ανανέωση-τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 1822/9-12-2008 ΑΕΠΟ Γ.Γ.Π.Ν.Α. ( με ημ. Λήξης την 31-3-2018) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την αρ. 2144/24-11-2009 Απόφαση και ισχύει,που αφορά στην δραστηριότητα: «Πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας με ετήσια δυναμικότητα 230 τόνων Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων στη νήσο Αρχάγγελος Δήμου Λέρου της ΝΑ Δωδεκανήσου».
 20. Γνωμοδότηση αναφορικά με την ίδρυση τμημάτων ένταξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, για το σχολικό έτος 2019-2020.
 21. Έγκριση της με αριθ. 13/8-4-2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, που αφορά την έγκριση του απολογισμού, του βιβλίου εσόδων-εξόδων και των λοιπών παραστατικών του Οργανισμού, για τη χρήση έτους 2018.
 22. Παραχώρηση χρήσης χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 23. Λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή ετήσιου μαραθώνιου δρόμου.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ