Εκτύπωση

Πρόσκληση σε τακτική-ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [25-11-2018]

στις 21 Νοεμβρίου 2018

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 25η  Νοεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 μ.μ. σε τακτική-ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα  στην ημερήσια διάταξη, την ψήφιση προϋπολογισμού  Δήμου Λέρου οικονομικού έτους 2019.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ