Εκτύπωση

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [28-09-2018]

στις 24 Σεπτεμβρίου 2018

Σας καλώ στις 28-09-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019.
  2. Α) Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Λέρου», Β) Έγκριση της υπ’ αριθ. 21/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Λέρου» και Γ) Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Λέρου».
  3. Εξουσιοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Λέρου, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (μεταβατική έδρα Καλύμνου) και να υποστηρίξει την από 24/03/2017 προσφυγή του Δήμου Λέρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ