Εκτύπωση

Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού 2018

στις 10 Ιανουαρίου 2018

Πατήστε σε αυτό το πεδίο για να δείτε την συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Λέρου