Εκτύπωση

Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού 2017

στις 01 Δεκεμβρίου 2016

Πατήστε σε αυτό το πεδίο για να δείτε την συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού 2017 του Δήμου Λέρου