Εκτύπωση

ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

στις 30 Αυγούστου 2021

Πατήστε σε αυτό το πεδίο για να δείτε την κίνηση προϋπολογισμού ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 του Δήμου Λέρου