Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

στις 05 Μαϊος 2017

Ανακοινώνεται πως η Γενική Γραμματεία Υποδοχής προκήρυξε τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση δράσης χρηματοδοτούμενης από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Οι ειδικότητες που αφορούν το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου είναι οι ακόλουθες:

Οι αιτήσεις ξεκινούν από Δευτέρα και θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 15 Μαΐου και η πρόσληψη θα έχει διάρκεια 8 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε την προκήρυξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.firstreception.gov.gr, ενώ όσοι χρειάζεστε βοήθεια για τη συμπλήρωση της αίτησης μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο δημάρχου.