Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

στις 17 Ιουλίου 2017

Από το γραφείο δημάρχου ανακοινώνεται πως το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει εκδώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS».
Για το νησί μας προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις:

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ.