Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

στις 15 Μαϊος 2017

Τις αιτήσεις τους για τις εγγραφές/επανεγγραφές των παιδιών τους στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λέρου (Λακκίου και Καμάρας), μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι γονείς από 15 Μαΐου 2017 μέχρι και 30 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ημερομηνία που έχει ορισθεί ως καταληκτική. Προκειμένου να διεκδικήσουν μία θέση φιλοξενίας, θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση εγγραφής και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  (ΦΕΚ 497/22-4-2002, άρθρο 7, παρ.4)

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου γονέα (μητέρα ή πατέρα) ή κηδεμόνα για την εγγραφή ή επανεγγραφή βρέφους ή νηπίου.
  2. Πιστοποιητικό Γέννησης του παιδιού ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης αυτού.
  3. Βεβαίωση Γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού.
  4. Φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού με τα εμβόλια.
  5. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας του τρέχοντος οικονομικού έτους.
  6. Υπεύθυνη Δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού.
  7. Βεβαίωση Εργασίας γονέων (μητέρας και πατέρα) ή κηδεμόνων.
  8. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από το Δήμο ή Αντίγραφο Λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας, τα οποία πιστοποιούν τη διεύθυνση κατοικίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις υπεύθυνες παιδαγωγούς των Παιδικών  Σταθμών ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς μαζί τους.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Παιδικός Σταθμός Λακκίου : 2247022280, Παιδικός Σταθμός Καμάρας : 2247025825.

Ακόμη, πληροφορίες παρέχονται και από τη γραμματεία του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. στα τηλέφωνα: 2247026160-2247026035. 

-Η-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ          

ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΡΟΥ

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ