Εκτύπωση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5291/21.08.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

στις 29 Αυγούστου 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2