Εκτύπωση

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΘΕΝΙ Ν. ΛΕΡΟΥ

στις 17 Ιουλίου 2020

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ