ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑPHOTO GALLERYΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣOI ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

greek  english  italian  russian  chinese

Νέα - Ανακοινώσεις
Περίληψη Διακήρυξης
Δημοσιεύτηκε 28 Μαρτίου, 2017 από admin

Ο Δήμαρχος Λέρου, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για τη μίσθωση μηχανημάτων για την άρση καταπτώσεων και καταστροφών και ειδικότερα συλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση μπαζών από το οδικό δίκτυο, τους αγροτικούς δρόμους, τα ρέματα και τους κοινόχρηστους χώρους, από σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ποσό ύψους 7.417,80 € με ΦΠΑ, με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο ημερολογιακούς μήνες και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος μηχανήματος ή οχήματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας, με σφραγισμένες προσφορές -ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, με τους ακόλουθους όρους:

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στον Πλάτανο, ημέρα Τρίτη 11/04/2017 και ώρα 11:00 π.μ. λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου όπως ορίζονται στην περίληψη διακήρυξης.

Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο (Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ& ΤΕΧΝΙΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ), καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22470 28040-2247360216).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ