ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑPHOTO GALLERYΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣOI ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

greek  english  italian  russian  chinese

Ψηφίστε!
Ποιο νομίζετε ότι είναι καλύτερο μέσο τουριστικής προβολής για το νησί μας;

 1. Τηλεόραση
 2. Ραδιόφωνο
 3. Τουριστικές Εκθέσεις
 4. Ιντερνετ
 5. Εφημερίδες / Περιοδικά

Ανάγνωση αποτελεσμάτων
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ
Ανακαλύψτε το νησί της Αρτέμιδος

Tελευταίες Ανακοινώσεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Δημοσιεύτηκε: 30 Δεκεμβρίου, 2016

Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση γεωτεμάχιου εμβαδού 4.040 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα της μείζονος δημοτικής έκτασης, συνολικής επιφάνειας 16.510 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΡΟΥΤΖΙ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ». Σκοπός της μίσθωσης είναι η ανέγερση και εκμετάλλευση τουριστικού ξενώνα εμβαδού 120 τ.μ. σε κάθε περίπτωση δε η χρήση θα είναι συμβατή με το άρ. 192 § 8 Ν. 3463/2006έκτασης, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) τετρακόσια ευρώ (400,00 €) ευρώ.


Περισσότερα...
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ΒΙΟ.ΚΑ Λέρου»
Δημοσιεύτηκε: 28 Δεκεμβρίου, 2016

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ΒΙΟ.ΚΑ Λέρου», προϋπολογισμού 14,807.46€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3863/2006, Ν.3852/2010 και Ν.4412/2016.


Περισσότερα...
Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου [12-12-2016]
Δημοσιεύτηκε: 7 Δεκεμβρίου, 2016

Σας καλούμε στις 12 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:


Περισσότερα...
Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου [23-12-2016]
Δημοσιεύτηκε: 19 Δεκεμβρίου, 2016

Σας καλούμε στις 23 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:


Περισσότερα...
Πρόσκληση για προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε: 7 Δεκεμβρίου, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Λέρου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ σύμφωνα με την από 05/12/2016 Τεχνική περιγραφή του Δήμου μας, συνολική τιμή ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.952,14 € πλέον Φ.Π.Α, με απευθείας ανάθεση αφού προηγουμένως ληφθούν κλειστές σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.


Περισσότερα...
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [28-11-2016
Δημοσιεύτηκε: 24 Νοεμβρίου, 2016

Σας καλώ στις 28-11-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:


Περισσότερα...
Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου [19-11-2016]
Δημοσιεύτηκε: 14 Νοεμβρίου, 2016

Σας καλούμε στις 19  Νοεμβρίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:


Περισσότερα...
Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου [19-11-2016]
Δημοσιεύτηκε: 14 Νοεμβρίου, 2016

Σας καλούμε στις 19 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, σε τακτική - ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα  στην ημερήσια διάταξη, την ψήφιση προϋπολογισμού  και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2017.


Περισσότερα...
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [15-11-2016]
Δημοσιεύτηκε: 11 Νοεμβρίου, 2016

Σας καλώ στις 15-11-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:


Περισσότερα...
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου
Δημοσιεύτηκε: 10 Νοεμβρίου, 2016

Ο Δήμος Λέρου, διενεργεί Ανοιχτό εθνικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ, με προϋπολογισμό 78.000,00 € (με Φ.Π.Α). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λ.π), καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς από την έδρα της Υπηρεσίας : Δήμος Λέρου, Λακκί, (Τεχνική Υπηρεσία) 85400 Λέρος, μέχρι 01-12-2016, ημέρα Πέμπτη.


Περισσότερα...

Πρόγραμμα GR02